Informatie

Kunnen we na het coronavirus een duurzamere wereld creëren?

Kunnen we na het coronavirus een duurzamere wereld creëren?


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Hoe kunnen we een duurzamere en veerkrachtiger wereld creëren na de coronaviruscrisis? We maken een kritieke periode door waarin belangrijke herstelbeslissingen zullen worden genomen die onze toekomst zullen bepalen. In deze context zal het Europees Milieuagentschap kennis over coronavirus en het milieu samenbrengen en bijdragen aan een geïnformeerd debat.

Sterfgevallen in verband met het virus over de hele wereld zijn helaas al de 400.000 gepasseerd en het aantal blijft stijgen, in verschillende snelheden, afhankelijk van de geografische regio. De kosten en risico's met betrekking tot COVID-19 zijn reëel en vereisen actie en solidariteit op wereldschaal.

Om de verspreiding van het virus een halt toe te roepen, hebben veel landen - waaronder bijna alle EU-lidstaten - streng toegepast inperkingsmaatregelen. Sommigen zijn erin geslaagd de infectiecijfers te verlagen en zijn voorzichtig begonnen met de-escalatie. Na de eerste maanden gefocust op gevolgen voor de gezondheid en dringende oplossingen, dat is duidelijk geworden economische gevolgen van de pandemie zijn enorm en zullen jarenlang opgemerkt worden. Overheden gebruiken overheidsuitgaven om de ernstigste effecten te verzachten en de economie te stimuleren. Zullen deze fondsen worden gebruikt om terug te keren naar de wereld zoals we die kenden vóór de pandemie of liever om een ​​duurzame en rechtvaardige wereld op te bouwen?

Het herstelplan van Europa bevestigt de weg naar duurzaamheid

Europa heeft zijn beslissing duidelijk gemaakt: wedden op een groen, digitaal en veerkrachtig Europa. In de Europese Green Deal had de Europese Commissie al een voorstel gedaan voor eenovergang eerlijk en inclusief voor duurzaamheid op lange termijn, waarbij milieu- en klimaatkwesties centraal staan. Om invulling te geven aan deze visie zijn belangrijke maatregelenpakketten gepresenteerd, zoals de recente Biodiversiteit en Farm to Fork Strategies.

Europa heeft zijn beslissing duidelijk gemaakt: zet in op een groen, digitaal en veerkrachtig Europa

Deze prioriteiten komen duidelijk tot uiting in de voorgestelde meerjarenbegroting van de EU van 1,1 biljoen euro voor de periode 2021-2027. Als onderdeel van eenherstelplan Uit deze economische crisis heeft de Europese Commissie onlangs een nieuw aanvullend financieel instrument voorgesteld, genaamd 'Next Generation EU', waaraan zij 750 miljard euro zal toewijzen. Binnen het kader van duidelijk omschreven politieke doelstellingen kunnen deze fondsen de Europese economie helpen transformeren en op hun beurt klimaatneutraliteit en duurzaamheid bereiken en sociale ongelijkheden bestrijden.

Tijdens de overgangsperiode zal kennis een cruciale rol spelen om ervoor te zorgen dat middelen worden toegewezen aan acties die in overeenstemming zijn met deze gedeelde visie.

Meer kennis ter ondersteuning van beslissingen tijdens de transitie

De internationale gemeenschap zal jaren, zo niet decennia nodig hebben om de volledige omvang van deze crisis te verifiëren en te beoordelen, die varieert van demografische veranderingen en ongelijkheden tot het gebruik van hulpbronnen en trends in vervuilende emissies. Er zijn echter al aanwijzingen dat maatregelen die in de context van de pandemie worden ondernomen, het milieu kunnen beïnvloeden, zowel op korte als op lange termijn.

Een van de eerste meetbare resultaten van deze maatregelen is de zichtbare verbetering van de luchtkwaliteit. Door de afname van het wegverkeer zagen veel Europese steden die afgesloten waren, de concentraties van enkele van de belangrijkste luchtverontreinigende stoffen afnemen. Om de omvang van deze verbeteringen te begrijpen, heeft het EMA de wekelijkse gemiddelde stikstofdioxideconcentraties gecontroleerd; In sommige steden zijn de concentraties met meer dan 50% gedaald ten opzichte van dezelfde week in 2019. Ook concentratiedalingen zijn te verwachten.geluidsoverlast veroorzaakt door wegtransport. Naarmate de economische activiteit hervat, zullen deze verbeteringen waarschijnlijk worden teruggedraaid.

Een lagere economische activiteit leidt waarschijnlijk ook tot een vermindering van de koolstofemissies.broeikasgassen in 2020. Eind 2021 hebben we een volledige beoordeling op basis van harde gegevens. Net als bij de luchtkwaliteit zal de drastische daling van de uitstoot plaats maken voor een stijging van de uitstoot naarmate de economie zich herstelt.

Over de hele wereld zijn gevallen van wilde fauna en flora die terrein hebben gewonnen door minder verstoring door menselijke activiteiten, evenals een toename vankunststoffen voor eenmalig gebruik die in de natuur achtergelaten worden. Europese en mondiale onderzoekers en overheidsinstanties ontwikkelen initiatieven om deze trends te identificeren en te valideren.

Om ervoor te zorgen dat we blijven evolueren naar een klimaatneutraal en duurzaam continent en planeet, zullen we de groeiende hoeveelheid kennis die beschikbaar is voor de EEA en haar partners delen en een geïnformeerde discussie op het webportaal faciliteren:Planeet na corona.

Eén planeet, één gemeenschap

We maken een moeilijke periode door. Alles om ons heen is in korte tijd in een ongekend tempo veranderd: sociale interacties, werk, onderwijs, vakanties, werkgelegenheid en digitale connectiviteit. Ook is de toekomst beladen met onzekerheid. Maar in deze moeilijke tijden mogen we nooit de indrukwekkende kracht, veerkracht en solidariteit vergeten die we hebben getoond als individuen, als gezinnen en als onderdeel van de wereldwijde gemeenschap. Samen kunnen we handelen, innoveren, aanpassen en vooruitgaan. En we moeten het op een duurzame manier doen.

Hans bruyninckx

Uitvoerend directeur van de EER

Redactioneel gepubliceerd in het nummer van juni 2020 van het EEA Bulletin 02/2020


Video: Wat weten we over het coronavirus? Terzake (Juni- 2022).


Opmerkingen:

 1. Daigami

  Het is interessant. Vertel het me alsjeblieft - waar kan ik meer informatie over dit onderwerp vinden?

 2. Baha Al Din

  Het spijt me, maar ik denk dat je een fout maakt. Ik kan het bewijzen. E -mail me op PM.

 3. Thayne

  Mijn excuses, maar naar mijn mening heb je het mis. Schrijf me in PM, we zullen het afhandelen.

 4. Cloridan

  Daarin is er iets. Nu werd alles me duidelijk, heel erg bedankt voor de informatie.Schrijf een bericht