Informatie

Hoe een raam te vergroten

Hoe een raam te vergroten


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Hoe een raam te vergroten: eventuele vergunningen, te volgen procedures in het condominium, verplichtingen en technische specificaties voor de uitbreiding van bestaande ramen.

Ja, dat kunnen ze verbreed de ramen van huis, of in condominium, zonder rechten​Zijn er verplichtingen of procedures die moeten worden gevolgd? Wat te doen als u in het historische centrum woont en alle procedures daarvooruitbreiding van een bestaand raam.

In een enkel huis zijn er geen beperkingen voorvergroot een raamen de praktijken die, indien aanwezig, moeten worden "verwijderd", zijn eenvoudig te volgen. Nog een paar problemen bij eengezins- en eengezinswoningen volledig Oude stad of wanneer het te vergroten venster zich in eencondominium.

Vergroot venster in condominium

In een condominium is het alleen mogelijk om het raam te vergroten als tijdens de montage van het condominium de kwestie heeft geleid tot een gunstig advies van de andere appartementen.

De regels vooruitbreiding van een bestaand raamin flatgebouwen zijn dezelfde die we zullen zien om ramen te vergroten in een- en eengezinswoningen.

Verruim een ​​raam in het historische centrum

In het geval van landschappelijke, historische en architectonische beperkingen kunnen we dat struikelenin een zwaardere bureaucratie.

Dit is over het algemeen niet mogelijk vergroot het venster in een huis gelegen in Oude stad van het land, tenzij het technische kantoor van de lokale overheid anders heeft bepaald.

Daarom zal het in het geval van landschappelijke, historische en architectonische beperkingen nodig zijn om de bevoegde beschermingsinstantie en het technisch bureau van de woongemeente te raadplegen om toestemming en een voorafgaande beoordeling te verkrijgen. Voor de beoordeling moet een project worden ingediend dat is opgesteld door een gekwalificeerde technicus (landmeter, architect, ingenieur ingeschreven in het beroepsregister ...).

Kunnen de ramen van het huis worden vergroot?

Ja, het is mogelijkvergroot de ramen van het huismaar alleen onder bepaalde voorwaarden. Het is mogelijk om het startvenster te vergroten als:

  • - er zijn geen landschappelijke of architectonische beperkingen (we verwijzen u naar de paragraaf gewijd aan het historisch centrum).
  • - De condominiumvergadering heeft een gunstig advies gegeven over de uitbreiding (we verwijzen u naar de paragraaf gewijd aan de condominiumregels).
  • - De minimumafstanden tot de grenzen worden gerespecteerd zoals bepaald door het Burgerlijk Wetboek en door de regionale regelgeving.
  • - Als hetvensterom uit te breiden kijkt het uit over een ander pand, de toestemming van de naburige eigenaar is vereist.
  • - Bij openbaar straatbeeld dient toestemming van de gemeente te worden verkregen.
  • - Raamuitbreiding is alleen mogelijk als het de bouwconstructie niet aantast.
  • - Het verlengen van het raam is alleen mogelijk als het te slopen deel van het metselwerk geen kanalen of leidingen bevat.
  • - Het verlengen van het raam is alleen mogelijk als het oude kozijn wordt vervangen door een energiezuinig raam.

De regelgeving op het gebied van energiebesparend vereisen het gebruik van ramen met een geschikte energieklasse, afhankelijk van de klimaatzone waarin u verblijft.

Hoe een venster te vergroten, machtigingen

Het is niet mogelijkvergroot een venster zonder toestemming​Het is altijd nodig om een ​​bouwdossier in te dienen bij de technische dienst van de woongemeente.

Het te presenteren document is hetCILABevestigde mededeling van aanvang van de werken.

Als de tussenkomst vanuitbreidinghet voorziet structurele wijzigingen die verder gaan dan de klassiekeBuitengewoon onderhoud, moet de gebruiker hetSCIAGecertificeerd begin van activiteitenrapport.

Om hetrechtende gemeente zal voor de voorbereiding van het uitvoerende project contact moeten opnemen met een gekwalificeerde technicus. Over het algemeen is het ten koste van het project dezelfde technicus die de vergunningsprocedures voorlegt aan de gemeente van verblijf.

Vergroot een raam met de renovatiebonus

Het is mogelijk om gebruik te maken van derenovatie bonusdie gaat terugbetalen, in de vorm vanfiscale aftrek50% van de uitgaven van de belastingbetaler voor buitengewoon onderhoud en renovatie.

De uitbreiding van een bestaand loket maakt deel uit van de interventies die recht hebben op toegang tot de bonus. Als u bovendien de andere ramen van het gebouw vervangt terwijl het raam wordt vergroot, is het mogelijk om te profiteren van de 65% eco-bonus. Met de Ecobonus is echter een APE-certificaat vereist dat de energieverbetering die dankzij de bouwinterventie is bereikt, certificeert.

Voor alle informatie over bonussen die kunnen worden misbruikt in het geval vanvenstervergrotingverwijzen we je naar de pagina:belastingaftrek van 50% of 65%.Video: Indoor Bonsai verzorging Binnen Bonsai (Mei 2022).